Minden az Alfa, Z-, Y-, X generációkról, a boomerekről, s még a veteránokról is!

Pán Péter, STOP!

Pán Péter, STOP!

"Veszélyes embert hívtak hazánkba"

2018. február 22. - panpeterstop

Csaknem 100 évesen elhunyt Billy Graham, amerikai prédikátor. Az észak-karolinai tejesember fia milliókat ért el üzenetével hét nemzedéken át a hippiktől az elnökökig. Magyarországi látogatása akkorát szólt, hogy még a düledező itthoni, sőt, kelet-európai szocializmus összeomlásában is szerepet játszott.

billy_graham.jpg

Billy Graham 99 évével a G.I. nemzedékhez tartozott, melynek tagjai közül, már nagyon kevesen, csak az igazán hosszú életűek lehetnek közöttünk. Észak-Karolina államban egy Charlotte nevű város közelében született  1918. november 7-én egyszerű farmercsaládban, szülei nem gyakorolták hitüket. Graham tinédzserként tért meg egy evangelizációs összejövetelen, majd érettségi után baptista lelkipásztornak tanult. Lelkészi szolgálatában óriási fordulópontot jelentett 31 éves korában elindított nyolchetes evangelizációs igehirdetés-sorozata Los Angeles hatalmas autóparkolójában, mely során több ezren kezdtek Jézus iránt érdeklődni és megtérni.  A következő években evangelizációs kampányaival beutazta az egész világot: 185 országban 210 millió ember előtt hirdette az evangéliumot.

Kik tartoznak a G.I. generációba?

A körülbelül 1901 és 1925 között születtek generációja, vagyis a mai kilencven év körüliek tartoznak ebbe a nemzedékbe. A név az angol general issue (magyarul közkatona) kifejezésből származik. A GI-ok a II. világháború katonáiként szolgálták hazájukat. A GI nemzedék egy része már megszületett az első világháború előtt és a másodikban pedig sokan harcoltak is benne és közvetlenül előtte a harmincas években a nagy gazdasági világválság idején lettek nagykorúak.  ,„A GI volt az első nagy generáció, és ideje már, hogy újra nagy generáció szülessen” – mondta Strauss The History of America's Future könyvében – „Olyan nemzedékre van szükségünk, amely felelősségteljes és polgári szellemű.” Tom Brokaw, amerikai újságíró egy könyvet is szentelt ennek a generációnak (The Greatest Generation), melyben úgy jellemezte őket, mint akik nem a hírnévért vagy elismerésért harcoltak a háborúban, hanem azért mert úgy gondolták a "helyes dolgot kell tenniük". Neil Howe, történész, generációkutató azt írja róluk, hogy bár a generáció nagy része már eltávozott az élők sorából a fiatalabbak emlékezetében úgy maradtak meg, mint akik összefogtak és egyre csak nyomultak előre. Az amerikai álmot az Életünk legszebb évei, a háború utáni amerikai filmművészet egyik legdöbbenetesebb alkotásának mondata adja vissza a legfrappánsabban: "Egy jó munka, egy kellemes jövő és egy kis ház elég lesz nekem és a feleségemnek". Rengeteg erőfeszítéssel ezt az álmukat sok-sok amerikai ember számára lehetővé is tették. 

El tudod képzelni, hogy Brad Pitt megtér?

Nemcsak saját kortársaira, hanem a későbbi veteránokra (1925 és 1945 között születtek) - többek között  Erzsébet angol királynőre, Johnny Cashre is óriási hatást gyakorolt. Olyan babyboomereket (1946-1964 születtek) is meg tudott szólítani, mint Bill Clinton vagy George Bush (a babyboomerekről egy izgalmas cikket itt a blogon is lehet olvasni!). Több mint 70 éven keresztül valamennyi amerikai elnökkel kapcsolatban volt, Harry Trumantól kezdve, Kennedy-n át Trumpig. 1952 és 2008 között Graham mindannyiuknak tanácsadója volt, együtt imádkozott velük időnként, ismerte a házastársaikat. Az elnökök hozzá fordultak, ha vigasztalásra és megerősítésre volt szükségük. (Erről bővebben egy magyarul is megjelent könyvben: A Lelkész és az Elnökök BILLY GRAHAM A FEHÉR HÁZBAN). 

A hét mesterlövész című film Vintjeként hazánkban is ismert Steve McQueen színésszel való találkozása felforgatta az amerikai ikon életét. A beteg színész a prédikátortól kapott Bibliával a kezében halt meg. McQueen nagyjából korának  Brad Pittje volt, tehát körülbelül akkora visszhangot keltett pálfordulása, mintha most Johnny Depp vagy Brad Pitt egy igehirdető szavainak hatására gyökeresen életmódot változtatna és megtérne. A már említett Johnny Cash Grammy-díjas amerikai énekes bizalmasa és barátja volt. A zenész a prédikátor segítségével Jézus életéről szóló filmet is készített The Gospel Road címmel.

Nyíltan bírálta Dél-Afrika apartheid politikáját és lobbizott a szintén baptista dr. Martin Luther King lelkipásztor barátja kiszabadulásért. A kommunista országok vallásüldöző, ateista diktatúráját is elítélte és tisztában volt vele, hogy sokan gyakorolják titokban a hitüket ezekben az országokban is. Ő volt az első amerikai evangélista, aki áttörve a vasfüggönyön a szocialista blokkban is prédikált. Sokan talán nem is tudják, hogy magyarországi látogatása milyen nagy horderejű volt az akkori hidegháborús atmoszférában.

"„Veszélyes” embert hívtak hazánkba"

Egyenesen filmbe illő sztori az hogyan jutott el hazánkba a hetvenes években Amerikából. Magyarországon ekkor a baptisták - de nemcsak ők, hanem más evangéliumi alapon működő keresztény gyülekezetek is - szektának számítottak. A baptisták pozitív megítélésében hatalmas jelentősége volt az amerikai baptista evangélistának, aki néhány lelkes magyar hittársa meghívására érkezett hazánkba. Felmerül rögtön a kérdés, hogyan lehetett csak úgy egy amúgy is diszkriminált közösségnek egy imperialista országból, ráadásul a marxizmus, leninizmus nézeteiben ellenségnek számító igehirdetőt idehívni? Természetesen ez teljes mértékben lelehetetlen volt akkoriban. Hogy mégis miként került erre sor azt meghallgathatjuk vagy elolvashatjuk a Kossuth Rádió Arcvonások műsorában a Rendszerváltó portrékban, ahol Dr. Mészáros Kálmán baptista teológus részletesen beszámol erről a szenzációs kalandról. 1972-ben egy magyarországi delegáció meglátogatta az amerikai szórványban található magyar baptista gyülekezeteket Clevelandben is, ahol Billy Graham éppen evangelizált, s akivel a szünetben volt szerencséjük beszélgetni. Udvariasan megemlítették, hogy örömmel vennék, ha egyszer a lelkész Magyarországra is ellátogatna:

"Itt le is zárult az udvarias találkozás, ami inkább egy protokollbeszélgetésnek tűnt. Billy Graham azonban ezt követően kiment a hatalmas emelvényre az egyenes adásban közvetítő televízió kamerái és a százezres hallgatóság elé, és bejelentette, hogy itt van egy magyar küldöttség, akik az imént meghívták őt Magyarországra."

A hír óriási visszhangot váltott ki külföldön, itthon pedig botrányt keltett. A delegációt hazaérkezése után azonnal hívatta az Egyházügyi Hivatal, ahol Dr. Mészáros szavait idézve: egy kemény dorgatóriumot kaptak, miszerint mindenféle előzetes megbeszélés és jóváhagyás nélkül egy ilyen „veszélyes” embert hazánkba hívtak. A Hivatal több éves tanakodás után úgy döntött a kényszerhelyzetben, -  mivel ilyen embernek a meghívása és beengedése a szocialista Magyarországra kockázatos lépés volt -  hogy Magyarország nyugati megítélése végett Billy Grahamet hivatalosan is fogadják Magyarországon. Azt is híresztelték, hogy a lelkész bejövetelének  feltételéül szabták, hogy járjon közbe a magyar korona visszaszállítása érdekében a szintén baptista Carter elnöknél, akivel jó viszonyban volt. Ennek a kérésnek látogatása után néhány hónappal eleget is tettek: 1978. január 6-án hazaszállították a koronát.

Az evangélista 1977-ben érkezett Magyarországra. Annak ellenére, hogy az  eseményt nem lehetett nagy dobra verni, tízezer ember gyűlt össze Tahiban, hogy meghallgassa de prédikálhatott Budapesten, Pécsett, Debrecenben.

Életem egyik meghatározó élménye marad amikor fiatal teológusként személyesen találkozhattam vele. Emlékszem, hogy milyen megrendítő pillanat volt, amikor megtérésre és újbóli odaszánásra szólította föl hatalmas számban együtt lévő hallgatóságát. Természetesen én is fölemeltem a kezemet, mint aki újból oda szeretné szentelni életét Krisztus szolgálatára. A tömegben sok olyan résztvevőt is láttam, akik később neves személyiséggé váltak hazánkban. (Például Balczó András többszörös magyar olimpiai világbajnok, vagy Balog Zoltán a későbbi államminiszter és sokan mások...)

Graham második látogatására a rendszerváltás előtt 1989-ben került sor a budapesti Népstadionban, ahol százezer ember gyűlt össze. Dr. Mészáros úgy látja, hogy ezek a látogatások egyértelműen hozzájárultak a kelet-európai kommunista rendszerek összeomlásához:

"Mindezek után vált híressé sokat idézett mondata: "A kommunizmust nem lehet kívülről megdönteni, ezért megyek a vasfüggöny mögé!"

 A blognak az akkor újságíróként dolgozó Dr. Kátai Szilvia elmesélte hogyan zajlott találkozása a lelkésszel, illetve, azt is hogyan fotózták le a Magyarországon 1989-ben elsőként Grahamet a repülőtéren a sajtótájékoztatón:

"Amikor Billy Graham Magyarországon járt, már a rendszerváltás legelső friss megmozdulásait tapasztaltuk. Akkoriban én újságíró voltam, fiam pedig diák és szenvedélyes fotós. Őt vittem magammal mindenhová, ahol újságíró fotóssal együtt dolgozott. Érdekes volt, mennyire nem tudtak adekvát kérdéseket feltenni neki a szocialista rendszerben szocializálódott újságírók. Én voltam az egyetlen a repülőtéren a sajtótájékoztatón, aki a Népstadionban rendezett evangélizáció lelki-szellemi kérdéséről kérdezgettem. Ennek nagyon örült és odajött hozzám a végén és kaptam tőle ajándékba egy tollat. Az akkori idők újságírói ilyeneket kérdeztek: hogy van, hallott-e már előtte Magyarországról. Fiam, mint "hivatásos fotós újságíró" engedélyt kapott arra,hogy kimenjen a kifutó pályára, és amint kinyílt a repülőgép ajtaja, ő, mint laza diák, szemfülesen előreszaladt és a gép ajtajában megjelenő Billy Grahamről ő kattintotta az első fotót. Ez a fotó a sajtótájékoztatót követően még Repülőtéren készült. A háttérben elmosódottan látszik ugyan az erkély, de a háttérben a sziluettekből ítélve ott az erkélyen az a farmeres, fehér pólós ifjú, pont ő lehet.  

billy_graham_nepstadion.jpg

Az említett fotókat - vagyis Billy Graham 1989-es látogatása első pillanatáról készült képeket - az egykori fotós,  Dr. Turóczy Krisztián engedélyével közöljük:

billy_graham306.jpg

billy_graham304.jpg

billy_graham307.jpg

billy_graham308.jpg

billy_graham309.jpg

 Fotók: Dr. Turóczy Krisztián

Dr. Mészáros Kálmán a Kossuth Rádióban úgy nyilatkozott, hogy meg meri kockáztatni, hogy az igazi rendszerváltás lelki értelemben itt kezdődött el, ezen az evangelizáción:

Három hónappal később ledőlt a berlini fal, és egyesült a két Németország. Fél évvel később a román diktátor is eltűnt, és vele együtt az egész istentelen rendszere. Néhány hónappal később darabokra hullott a szovjet birodalom, Csehszlovákia és Jugoszlávia is szétesett. Megbukott az egész kommunista rendszer, egész Közép- és Kelet-Európa átrendeződött.

edward-e-plowman-john-n-akers-billy-graham-in-budapest.jpgHa esetleg valakinek megvan ez a könyv, jelezzen!

 

Hírességek is őt akarták

Számos X-generációs híresség is kereste a lelkész a társaságát. Nagy tisztelője volt a U2 frontembere, Bono is, aki többször meglátogatta, tanácsot, imát kért tőle. Egy ilyen találkozás alkalmával még verset is írt neki.

A következő filmet, pedig Bono Pat Boone-nal a lelkész tiszteletére készítette:

Hogy még ki mindenkinek változtatta meg az életét radikálisan Graham, azt a Billy Graham és én című könyvben össze is gyűjtötték.

 

Személyes

Billy Graham második magyarországi látogatásakor még nagyon fiatal voltam, így csak kevés foszlány ugrik be a hírekből és a szóbeszédből emlékképként. Először a Jézus-mozgalomról írt egy cikkemen dolgozva ragadott meg a személye. A mozgalom az USÁ-ból indult, amikor sok fiatal, főként hippi kezdte el Jézust követni Kalifornia partjain:

"A mozgalom Billy Graham, az amerikai protestáns pápának is nevezett, világhírű és befolyásos prédikátor szimpátiáját is elnyerte. Amikor megkérdezték, hogy nem zavarja-e ez az új hóbort, Graham így nyilatkozott: „Hóbort lenne? Én mindenesetre üdvözlöm". Olyannyira köszöntötte, hogy hatására gallérig érő hajat növesztett, és megrökönyödött konzervatív hívei pénzt gyűjtöttek számára, hogy nyomást gyakoroljanak rá, hogy mielőtt még teljesen azonosulna a Jézus-mozgalom külső formáival is, el tudjon menni fodrászhoz. Még az új, külső manifesztumokat ellenző, konzervatívabb felekezetekre is hatást gyakorolt a mozgalom fiatalossága, evangelizációs stílusa és nem utolsó sorban zenéje."

Grahammel a napokban is "találkoztam" a Crown című népszerű brit sorozatban láthatjuk, amint nagy benyomást gyakorol igehirdetői stílusa Erzsébet királynőre is. Valószínű a film hitelesen mutathatja be látogatását, mert például rögtön a Bibliát idézve válaszol a királynő kérdésére, ami egyéb beszámolók szerint is szokása volt. Hihetetlen elhivatottsága ellenére sem vált bigottá, ugyanakkor hű tudott maradni a Biblia értékrendjéhez egy olyan évszázadban, ahol a szelek mindenfelé fújtak.

És pont ez a megragadó könyv is halála előtt pár nappal került a kezembe, amit mndenkinek ajánlani tudokaholenvagyok.jpg

Ahol én vagyok, a könyv címe, kívánom életünk végén mi is odajussunk, ahol, most ő van...

Hasonló témában még érdekes:

Hippik, keresők vagy közízlést diktáló tinédzserek voltak egykor a mai 50-70 évesek?

Amikor menő volt Kaliforniában kereszténynek lenni

Menő ma kereszténynek lenni?

Kijutnak-e a hívők fiatalok a digitális Babilonból?

„Nem botrány, nem lázadás, hanem egy teljes belesimulás a tömegáramlatba”

Ha nem szeretnél lemaradni az újabb bejegyzésekről, iratkozz fel a hírlevelemre a honlapomon (feliratkozóknak ingyenes tanulmány is jár!) és itt az oldalon a jobb oldali sáv tetején található "Blogkövetés" ablakban.

Gyere a  Facebook-oldalra is, beszélgetni, lájkolni, olvasgatni új híreikről  Látogass el az Instagramra is!

Ha tetszett, amit olvastál, oszd meg az alábbi gombok segítségével. Köszönöm!

A bejegyzés trackback címe:

https://panpeterstop.blog.hu/api/trackback/id/tr4013689384

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Vipera01 2018.02.23. 14:06:39

Köszönjük az írást!

Terézágyú 2018.02.26. 10:59:47

Ja billigrehem zavarta el a komenistákat, ja.
süti beállítások módosítása